Home

100 lat Niepodległej Polski

 

100 lat Niepodległej Polski

W dniu 10 listopada 2018 roku o godzinie 18:00 na placu przed pomnikiem

1000 - lecia Państwa Polskiego w Międzyrzeczu, odbył się Capstrzyk,

w którym uczestniczyły poczty sztandarowe różnych instytucji,

służb mundurowych oraz kół łowieckich.

W przeddzień obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

w uroczystości wziął również udział

Poczet Sztandarowy Koła Łowieckiego „ROGACZ” w Międzyrzeczu.

Home

K o ł o   Ł o w i e c k i e " R O G A C Z "

w  M i ę d z y r z e c z u

 

Zapraszamy do korzystania z witryny!

100 lat Niepodległej Polski