Obwody łowieckie

Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa.
Koło Łowieckie „Rogacz” w Międzyrzeczu gospodaruje na terenie trzech obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 14 500 ha.

 

Obwody łowieckie usytuowane są zgodnie z podziałem:

W obwodach Koła Łowieckiego ,,Rogacz” w Międzyrzeczu bezpośredni nadzór

nad prawidłową gospodarką łowiecką sprawuje dwóch strażników łowieckich:

  1.  Jan Szczanowicz – obwód 70 i 71
  2.  Tomasz Bagiński – obwód 69