Szkody łowieckie

Szkody łowieckie występują we wszystkich środowiskach przyrodniczych, które zostały zagospodarowane przez człowieka. Dotyczą one zarówno gospodarki rolnej, leśnej jak i rybackiej. Zwierzęta do swojej egzystencji wykorzystują dwa biotopy: polny i leśny. Zarówno w jednym jak i w drugim biotopie różne gatunki zwierząt poprzez swój byt powodują szkody, których nie da się uniknąć. Myśliwi przy współpracy z właścicielami gruntów na których znajdują się dzierżawione obwody łowieckie nie są w stanie w stu procentach uniknąć szkód łowieckich. Wspólny wysiłek i praca umożliwia redukowanie i zapobieganie powstawaniu szkód, które zarówno dla myśliwych jak i dla właścicieli gruntów nie są pożądane.

SPOSÓB ZGŁASZANIA SZKÓD ŁOWIECKICH 
W UPRAWACH ROLNYCH

Zarząd Koła Łowieckiego informuje, że wnioski dotyczące oszacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie pisemnej i kierowane winny być na adres siedziby koła na druku (do pobrania poniżej adresu) za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Koło Łowieckie „Rogacz” w Międzyrzeczu
Międzyrzecz – Wybudowanie 58
66-300 Międzyrzecz

 

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich (pobierz)