Strona główna

Koło Łowieckie „Rogacz”

w Międzyrzeczu

Zapraszamy do korzystania z naszej witryny.

Historia KŁ „ROGACZ”

Koło Łowieckie ,,ROGACZ” w Międzyrzeczu powstało tuż po wojnie w 1947 roku. Kilku zawziętych pasjonatów łowiectwa postanowiło założyć Zrzeszenie Myśliwych Miasta i Powiatu Międzyrzecz. Henryk Dobrzyński, Mieczysław Sarnowski, Józef Kozłowski, Eugeniusz Bobrowic i Hieronim Szantruczek zarejestrowali ,,Zrzeszenie”, a rok późnej nadali mu dzisiejszą nazwę KŁ ,,Rogacz”.

Najważniejsze lata w dziejach Naszego koła:

  • rok 1961- myśliwi i pracownicy Lasów Państwowych nadludzkim wysiłkiem przezwyciężyli ogromny pomór dzików w powiecie,
  • rok 1966- myśliwi zaczęli organizować spotkania z dziećmi i młodzieżą międzyrzeckich szkół,
  • rok 1968- odbyły się pierwsze w powiecie zawody strzelectwa myśliwskiego,
  • rok 2012 – obchody 65 lecia Naszego koła łowieckiego.

W latach 90-tych w Naszym kole położono szczególny nacisk na kultywowanie tradycji i obrzędów myśliwskich, a członkowie koła otrzymali mundury galowe.

Aktualnie koło liczy przeszło siedemdziesięciu myśliwych i gospodaruje na trzech obwodach łowieckich o łącznej powierzchni ponad 14 000 hektarów.

Obwody łowieckie

Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa.
Koło Łowieckie „Rogacz” w Międzyrzeczu gospodaruje na terenie trzech obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 14 500 ha.

 

Obwody łowieckie usytuowane są zgodnie z podziałem:

W obwodach Koła Łowieckiego ,,Rogacz” w Międzyrzeczu bezpośredni nadzór

nad prawidłową gospodarką łowiecką sprawuje dwóch strażników łowieckich:

  1.  Jan Szczanowicz – obwód 70 i 71
  2.  Tomasz Bagiński – obwód 69

Szkody łowieckie

Szkody łowieckie występują we wszystkich środowiskach przyrodniczych, które zostały zagospodarowane przez człowieka. Dotyczą one zarówno gospodarki rolnej, leśnej jak i rybackiej. Zwierzęta do swojej egzystencji wykorzystują dwa biotopy: polny i leśny. Zarówno w jednym jak i w drugim biotopie różne gatunki zwierząt poprzez swój byt powodują szkody, których nie da się uniknąć. Myśliwi przy współpracy z właścicielami gruntów na których znajdują się dzierżawione obwody łowieckie nie są w stanie w stu procentach uniknąć szkód łowieckich. Wspólny wysiłek i praca umożliwia redukowanie i zapobieganie powstawaniu szkód, które zarówno dla myśliwych jak i dla właścicieli gruntów nie są pożądane.

SPOSÓB ZGŁASZANIA SZKÓD ŁOWIECKICH 
W UPRAWACH ROLNYCH

Zarząd Koła Łowieckiego informuje, że wnioski dotyczące oszacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie pisemnej i kierowane winny być na adres siedziby koła na druku (do pobrania poniżej adresu) za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Koło Łowieckie „Rogacz” w Międzyrzeczu
Międzyrzecz – Wybudowanie 58
66-300 Międzyrzecz

 

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich (pobierz)

Zarząd i Komisja Rewizyjna

Zarząd Koła Łowieckiego „ROGACZ” w Międzyrzeczu

Ryszard Ignatowicz – prezes

Radosław Karolak – łowczy

Jacek Ćwiertnia – podłowczy

Andrzej Meissner – sekretarz

Daniel Gądek – skarbnik

 

Komisja Rewizyjna

Zenon Jonas – przewodniczący

Jerzy Pawliszak – członek

Zenon Skiba – członek