Urządzenia Łowieckie

 

Urządzenia łowieckie są niezbędne do prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej.

 

Poniżej zostały zamieszczone opisy wybranych urządzeń łowieckich. 

AMBONA - urządzenie łowieckie służące do obserwacji i pozyskiwania zwierząt łownych. Zapewnia lepszą widoczność, umożliwia dokładniejsze rozpoznanie zwierzyny jak i zwiększa bezpieczeństwo oddania strzału. 

ZWYŻKA - odmiana prostej ambony, której siedzisko myśliwskie znajduje się na podwyższeniu. Cechą szczególną jest brak ścian oraz brak zadaszenia. W odróżnieniu od ambony zwyżka daje myśliwemu możliwość obserwacji większego pola widzenia. W przypadku zwyżki przenośnej urządzenie jest dość lekkiej konstrukcji. Zwyżki często nazywane są ambonami przenośnymi oraz wysiadkami. 

PAŚNIK - Urządzenie łowieckie służące do podawania zwierzynie karmy. Wielkość i rodzaj paśnika powinien być zależny od zwierzyny, dla której będzie w nim podawana karma. Paśniki usytuowane w terenie, który jest trudno dostępny powinny posiadać stosowne miejsce na magazynowanie karmy. W pobliżu paśnika winna znajdować się lizawka, w której wykłada się sól.

LIZAWKA - urządzenie łowieckie, w którym wykładamy sól dla zwierzyny. Lizawka służy zwierzynie do pobierania soli poprzez jej zlizywanie. Sól spływa wraz z wodą pochodzącą z opadów deszczu. Lizawka służy zwierzynie przez cały rok.