Obwody Łowieckie

Obwody Łowieckie


Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa.

 

Koło Łowieckie "Rogacz" w Międzyrzeczu gospodaruje na terenie trzech obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 14 500 ha.

 

Obwody łowieckie usytuowane są zgodnie z podziałem:

- administracyjnym: na terenie województwa lubuskiego w powiecie międzyrzeckim,

- przynależności do poszczególnych Nadleśnictw: Nadleśnictwo MiędzyrzeczNadleśnictwo Skwierzyna,

- na numery obwodów łowieckich: obwód 69, 70,71.

 

Obwód 69 Obwód 70 Obwód 71

 

W obwodach Koła Łowieckiego ,,Rogacz" w Międzyrzeczu bezpośredni nadzór

nad prawidłową gospodarką łowiecką sprawuje dwóch strażników łowieckich: 

Imię i nazwisko strażnika

Obwód łowiecki

kol. Jan Szczanowicz

70,71

kol. Tomasz Bagiński

69